O nama #

Š.R.D. Fasana Sport je športsko rekreacijsko društvo koje je formirano s namjerom organizacije sportskih turnira i trening kampova internacionalnog karaktera. Članovi društva imaju višegodišnje iskustvo organizacije sportskih susreta na području Općine Fažana.

Ukoliko ste zainteresirani za nastupanje na nekoj od naših manifestacija, kontaktirajte nas na dolje navedene adrese.

Nikša Ristić

Marko Knežević